Δημιουργείστε πεδία μάχης και ξεκινήστε το χρωματιστό πόλεμο!
Μπορούμε να κατασκευάσουμε για εσάς κτήρια, εμπόδια και γενικά οτιδήποτε χρειαστείτε για να στήσετε ένα ιδανικό πεδίο μάχης. Και, επειδή η χρήση τους προϋποθέτει υψηλές προδιαγραφές αντοχής, τα υλικά, που χρησιμοποιούμε, εγγυώνται την αντοχή τους στη καταπόνηση και στις καιρικές συνθήκες