Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο στρατός πρέπει να είναι σκληρά, ανθεκτικά και να αντέχουν το χρόνο. Με αυτό το σκεπτικό η Ballooxx κατασκευάζει από σκηνές και στρατιωτικές τέντες μέχρι στίβους μάχης και στέγαστρα στρατιωτικών οχημάτων χρησιμοποιώντας αρίστης ποιότητας υλικά και εξαιρετικής αντοχής στις καταπονήσεις που επιβάλλουν οι στρατιωτικές συνθήκες και προδιαγραφές.